Forskning för en bättre värld – avgörande kunskap om gängvåld och ojämlikhet

Datum: onsdagen 5 feb kl. 12.00-13.30
(lunchsmörgås och kaffe serveras från kl. 11.30)
Plats: Andrakammarsalen, Riksdagshuset, Entré Riksplan

Vi lever i en tid av upplevd och reell oro. De politiska svaren kommer ofta i form av straffskalor och skattesatser. För att sådana tekniska lösningar ska bli träffsäkra krävs både djupa och breda kunskaper om hur människor, kulturer och samhällen fungerar och förändras. Därför är forskning inom humaniora och samhällsvetenskap av största vikt för att kunna främja samhällsutvecklingen och möta de globala hållbarhetsmålen.

För att visa på värdet av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning bjuder Rifo, Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Vetenskapsrådet (VR) in till ett seminarium om två av vår tids stora samhällsutmaningar: gängkriminalitet och ojämlikhet.

Förutom en rad forskare medverkar Marika Hedin, vd för RJ och Stefan Svallfors, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid VR, för att ge sin syn på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Gängkriminalitetens problem och upplösning
Sverige ligger högt på listan över länder i Västeuropa där unga män riskerar att drabbas av skjutvapenvåld. Det finns politisk enighet om skärpta straff och hårdare tag. Dessutom har det alltmer blivit en profilfråga för partier och enskilda politiker. Hur utvecklingen ska vända finns det däremot olika idéer om. Dödsskjutningarna i Sverige är väl kartlagda, så vad säger forskningen är bästa receptet för en långsiktig minskning av gängkriminalitet?

Presentation av Anna Hedlund, socialantropolog på Lunds universitet och Christoffer Carlsson, kriminolog, på Institutet för Framtidsstudier.

  • Hur har problemet hanterats tidigare?
  • Nyrekryteringen; hur stoppar man den?
  • Utträdesprocesser; hur lämnar man kriminella gäng bakom sig?
  • Vad fungerar i praktiken – forskning och beprövad erfarenhet – går de hand i hand?

Den ekonomiska ojämlikhetens konsekvenser
Sverige som nation blir allt rikare, vilket skapar möjligheter för investeringar och högre tillväxt. Det är dock inte bara antalet miljardärer som har ökat – de senaste decennierna har även gruppen människor som riskerar att hamna i fattigdom blivit större. Oron växer för att Sverige dras isär, med social och politisk sprängkraft som resultat. Ekonomisk ojämlikhet påverkar den enskilda individens livschanser samtidigt som det potentiellt kan ha konsekvenser som sträcker sig in i efterkommande generationer.

Presentation av Ylva Almquist, folkhälsovetare/sociolog, Stockholms universitet och Daniel Waldenström, nationalekonom vid Institutet för Näringslivsforskning

  • Hur ser inkomst- och förmögenhetsskillnaderna ut idag?
  • Vad driver förmögenhetsskillnader?
  • Vilka konsekvenser för samhället har en hög förmögenhetskoncentration?
  • Hur ser de långsiktiga processerna för ekonomiskt ojämlikhetsskapande ut och hur går de i arv?

Seminariet modereras av Fredrik Persson-Lahusen, historiker, kulturskribent och forskningssekreterare vid RJ.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 3 feb till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se  .

Hjärtligt välkommen!

Betty Malmberg
ordförande Rifo