Agenda för hälsa och välstånd – status 2020

Datum: torsdag 4 februari kl. 13:00-14.15
Plats: Webinarium

Genom forskning skapas ny medicinsk kunskap som på sikt kan vidareutvecklas och omsättas i förbättrade produkter, processer och behandlingsmetoder som gör att vi kan leva längre och friskare liv, åldras aktivt och bota fler. Förutom att minska det lidande som sjukdom och ohälsa medför så ger forskning och utveckling även samhällsekonomiska vinster. En stark forskningsbas behövs för att kunna lösa både nuvarande och kommande decenniers stora utmaningar, vilket blivit mycket tydligt under coronapandemin.

Parallellt med att vårdkostnaderna ökar har Sverige halkat efter vad gäller forskningskvalitet, kliniska studier och tillgång till nya behandlingsformer inom vården. I Forska!Sveriges nätverk ”Agenda för hälsa och välstånd” samlas 34 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professionsförbund samt patient- och andra intresseorganisationer, i ett långsiktigt samarbete för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård. Baserat på omfattande analyser och de möjligheter aktörerna ser för Sverige, enades de om 14 prioriterade åtgärder som överlämnades till regeringen i maj 2015 (uppdaterades 2017 och 2019), tillsammans med konkreta handlingsplaner.

På seminariet släpps statusrapporten Agenda för hälsa och välstånd – Status 2020 som synliggör vad regeringen har gjort sen den tillträdde och vad som ännu inte genomförts. Rapporten ligger som grund för ett konstruktivt samtal mellan politiker och aktörerna i life science-systemet.

Vid seminariet kommer följande frågor att tas upp:

 • Ger dagens politik tillräckliga förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation?
 • Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården?
 • Hälsodata och användning av ny teknik – är vi på rätt väg inom vård och life science?
 • Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

Program

 • Välkomna, Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
 • Presentation av Statusrapport 2020 med reflektioner från life science-aktörer
  • Anna Nilsson Vindefjärd
  • Johan D Söderholm, dekan medicinska fakulteten, Linköpings Universitet
  • Mats G Karlsson, forsknings- och utbildningschef, Region Örebro Län
  • Lotta Håkansson, förbundsordförande Reumatikerförbundet
  • Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten
  • Malin Parkler, VD Pfizer Sverige
 • Panelsamtal med Riksdagsledamöter. Gunilla Svantorp (S), Marie-Louise Hänel Sandström (M), Robert Stenkvist (SD), Fredrik Christensson (C), Ilona Szatmari Waldau (V), Pia Steensland (KD), Lina Nordquist (L) och Mats Berglund (MP). Moderator: Anna Nilsson Vindefjärd.
 • Avslutning, Betty Malmberg

Anmälan:Klicka här för en anmälan, så kommer du att få en länk för deltagande vid webinariet.

Välkommen!