En betydande elektrifiering för klimatmålen – så kan vi förverkliga det på bästa sätt

Datum: onsdag 2 juni kl. 12.00-13.30

Här finns en videoinspelning av seminariet!

Artikel om seminariet ”På väg mot en genomgripande elektrifiering som ett medel att uppnå FN:s klimatmål

En videoinspelning av hela seminariet är på gång och slutredigeras. Kommer inom kort.

Framtiden rymmer en kombination av fler solpaneler, vindkraftverk och regionala batterilager. Samtidigt står en elektrifiering av industrin för dörren, och flottan av elfordon växer. Hur hanterar vi bäst vårt växande elbehov utan att det uppstår kapacitetsbrist?

Energi- och transportsektorn står inför en omfattande omställning där elektrifiering är en nyckellösning. Klimatarbetet leder vägen mot fler elfordon och allt större andel förnybara energikällor. Samtidigt är behovet allt mer akut av en utveckling av både elnät och infrastruktur för att uppnå ett hållbart system.

I oktober går arbetet med en nationell strategi för Sveriges elektrifiering i mål. Utmaningarna är många när strategin ska bidra till en snabb, smart och samhällseffektiv elektrifiering. Vilka satsningar och förändringar krävs för att Sverige skall lyckas förverkliga elektrifieringen för att uppnå klimatmål?

Välkommen till ett Rifoseminarium i samarbete med KTHs Energiplattform där forskare och experter från hela landet bidrar med sina kunskaper om framtidens hållbara system. Här diskuteras den senaste forskningen tillsammans med riksdagsledamöter och övriga deltagare.

Program

  • Välkomna! Betty Malmberg, riksdagsledamot och ordförande Rifo
  • Inledning, Lina Bertling Tjernberg, vice ordförande Rifo och moderator.
  • Elektrifiering av transportsektorn – status, utmaningar och möjligheter Anders Nordelöf, forskare och temaledare inom Swedish Electromobility Centre, Chalmers tekniska högskola.
  • Batteriteknik och batterisystem som lösning vid elektrifiering, Kristina Edström, professor och forskningsledare för Ångström Advanced Battery Center (ÅABC), Uppsala universitet
  • Framtidens digitala elnät med flexibel infrastruktur och uthålliga komponenter, Lina Bertling Tjernberg, professor i Elkraftnät, KTH.
  • Elmarknadsmodeller för energisystem med lokala energisystem, Thomas Tangerås, chef för elmarknadsprogrammet inom Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
  • Hur ser Sveriges elektrifiering ut idag och framåt? Truls Borgström, samordnare Sveriges nationella elektrifieringsstrategi, Infrastrukturdepartementet.
  • Panelsamtal med riksdagsledamöter: Lars Hjälmered, (M), Helena Gellerman, (L), Patrik Engström, (S), Lorentz Tovatt, (MP). Moderator: Lina Bertling Tjernberg

Välkommen att registrera din anmälan här senast den 29 maj. Du får därefter en länk till det digitala mötet. Har du frågor kontakta Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkommen!

Betty Malmberg
Ordförande Rifo