Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Om förutsättningar för forskning, innovation och kunskapsbaserat beslutsfattande

Datum: onsdagen den 13 oktober kl. 14.00-15.50
Plats: Andrakammarsalen, OBS! pga av restriktioner är seminariet endast öppet för riksdagsledamöter

Det finns stor enighet kring behovet av framstående forskning och ett samhälle genomsyrat av kunskap, men vägen dit är inte entydig:

  • Kan forskning styras effektivt utan att akademiens frihet och särart hotas?
  • Hur bör samverkan organiseras för att kunskap från lärosätena ska kunna tillämpas inom näringsliv, civilsamhälle och rättsväsende?
  • Vilken betydelse har forskningen haft för utformningen av svensk alkohol- och narkotikapolitik och införandet av evidensbaserade praktiker inom socialtjänsten?

Detta är några av de frågeställningar som diskuteras vid seminariet med utgångspunkt i ny forskning och konkreta exempel med relevans för en rad olika politikområden. Forskarnas korta anföranden kommer att kommenteras av riksdagsledamöterna Gunilla Svantorp, (S), Hans Rothenberg, (M) och Lina Nordquist, (L). Samtalen leds av Fredrik Persson-Lahusen, Riksbankens Jubileumsfond.

Resultaten som redovisas har tillkommit inom ramen för forskningsprogrammet Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning som finansierats av Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

Medverkande forskare:
Anders Broström, docent i innovations- och entreprenörskapsstudier vid KTH
Merle Jacob, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet
Anna Jonsson, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet
Johan Edman, professor i kriminologi vid Stockholms universitet
Margareta Hallberg, professor em. i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet
Patrik Karlsson, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet
Corinna Kruse, docent i socialantropologi vid Linköpings universitet
Maureen McKelvey, professor i industriell ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg

Dokumentation
Seminariet kommer att filmas och finnas tillgängligt i efterhand på webben.

Säkerhet och inpassering
Arrangemanget är utformat med hänsyn till rådande restriktioner och rekommendationer. Seminariet kommer att äga rum på plats i riksdagen men dessvärre är det ej öppet för externa gäster, utan endast medverkande och riksdagsledamöter samt övriga tjänstemän i huset.

Frågor om deltagande besvaras av Rifos kansli: lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg
ordförande Rifo