Rifos styrelse

Vid ordinarie årsmöte 21 mars 2018 och extra årsmöte 24 oktober 2018 har följande ledamöter valts att ingå i Rifos styrelse:

Riksdagsledamöter
Ordinarie                                                         Suppleant
Betty Malmberg, (M), ordförande                    Erik Bengtzboe, (M)
Gunilla Svantorp, (S)                                       Linus Sköld, (S)
Robert Stenkvist, (SD)                                    Jörgen Grubb, (SD)
Fredrik Christensson, (C)                                Ulrika Heie, (C)
Ilona Szatmari Waldau, (V)
Pia Steensland, (KD)                                       Ingemar Kihlström, (KD)
Lina Nordquist, (L)                                           Helena Gellerman, (L)
Anna Sibinska, (MP)                                        Maria Gardfjell, (MP)

Forskare
Ordinarie
Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät, KTH, vice ordförande
Hans Hertz, professor biomedicinsk fysik, KTH
Carl-Gustav Thornström, docent, KSLA
Martin Jakobsson, professor, maringeologi, Stockholms universitet
Stefan Bengtson, professor paleozoologi, Nordiska riksmuseet
Sophia Hober, professor i biokemi vid KTH
David Håkansson, docent i nordiska språk, Uppsala universitet
Barbara Cannon, professor i zoofysiologi, Stockholms universitet

Suppleant
Martin Wikström,  med.dr. neurobiologi, forskningspolitisk expert IVA
Anna Dreber Almenberg, professor nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Revisorer
Ordinarie
Per-Ingvar Johnsson (C)
Edvard Fleetwood, ek. lic, Sweden-Japan Foundation
Suppleant
vakant