Rifos styrelse

Vid ordinarie årsmöte 22 mars 2017 valdes följande att ingå i Rifos styrelse:

Riksdagsledamöter
Ordinarie                                                         Suppleant
Thomas Strand (S), ordförande                      Anna-Caren Sätherberg (S)
Finn Bengtsson (M)                                        Betty Malmberg (M)
Sofia Damm (KD)                                           Aron Modig (KD)
Said Abdu (FP)
Ulrika Carlsson (C)                                         Kristina Yngwe (C)
Elisabet Knutsson (MP)                                  Emma Nohrén (MP)
Robert Stenkvist (SD)                                     Carina Herrstedt (SD)
Linda Snecker (V)                                           Emma Wallrup (V)

Forskare
Ordinarie
Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät, KTH, vice ordförande
Lena Claesson Welsh, KVA professor i medicinsk biokemi vid Uppsala universitet
Hans Hertz, professor biomedicinsk fysik, KTH
Carl-Gustav Thornström, docent, KSLA
Martin Jakobsson, professor, maringeologi, SU
Stefan Bengtson, professor paleozoologi, NRM
Sophia Hober, professor i biokemi vid KTH
Mia Phillipson, professor i fysiologi vid Uppsala universitet

Suppleant
Martin Wikström,  med.dr. neurobiologi, forskningspolitisk expert IVA
David Håkansson, docent i nordiska språk, Uppsala universitet

Revisorer
Ordinarie
Per-Ingvar Johnsson (C)
Edvard Fleetwood, ek. lic, Sweden-Japan Foundation
Suppleant
vakant