Rifos styrelse

Vid ordinarie årsmöte 21 mars 2018 valdes följande att ingå i Rifos styrelse:

Riksdagsledamöter
Ordinarie                                                         Suppleant
Thomas Strand (S), ordförande                      Anna-Caren Sätherberg (S)
Finn Bengtsson (M)                                        Betty Malmberg (M)
Sofia Damm (KD)                                           Aron Modig (KD)
Said Abdu (FP)
Ulrika Carlsson (C)                                         Kristina Yngwe (C)
Elisabet Knutsson (MP)                                  Emma Nohrén (MP)
Robert Stenkvist (SD)                                     Carina Herrstedt (SD)
Linda Snecker (V)                                           Emma Wallrup (V)

Forskare
Ordinarie
Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät, KTH, vice ordförande
Hans Hertz, professor biomedicinsk fysik, KTH
Carl-Gustav Thornström, docent, KSLA
Martin Jakobsson, professor, maringeologi, Stockholms universitet
Stefan Bengtson, professor paleozoologi, Nordiska riksmuseet
Sophia Hober, professor i biokemi vid KTH
David Håkansson, docent i nordiska språk, Uppsala universitet
Barbara Cannon, professor i zoofysiologi, Stockholms universitet

Suppleant
Martin Wikström,  med.dr. neurobiologi, forskningspolitisk expert IVA
Anna Dreber Almenberg, professor nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Revisorer
Ordinarie
Per-Ingvar Johnsson (C)
Edvard Fleetwood, ek. lic, Sweden-Japan Foundation
Suppleant
vakant