Afrikas tekniksprång – är vi med i utvecklingen?

Datum: onsdagen den 19 feb 2014 kl. 17-19
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

africainnovateDet senaste decenniet har utvecklingen i flera afrikanska länder söder om Sahara närmast exploderat vad gäller tillväxt inom näringsliv, handel och FoU. Sex av de tio snabbast växande ekonomierna i världen kommer med all sannolikhet att återfinnas i regionen. Anledningarna är bland andra att ekonomierna har reformerats och att det politiska läget på många håll stabiliserats samtidigt som oroshärdarna minskat under de senaste 20 åren. Exempel på länder är Sydafrika, Kenya, Nigeria och Angola. En drivande faktor har varit brasilianska och kinesiska investeringar i utbyggnad av infrastruktur; hamnar, motorvägar, stambanor för tåg, flygförbindelser, modernisering och förtätning av stadsbebyggelse. Fortfarande finns stora ännu outnyttjade mineral-, olje- och vattenkrafttillgångar, jämförbart med Sverige vid sent 1800-tal. Antalet välutbildade ökar snabbt, entreprenörskapet är utbrett och tillväxten på vissa områden mycket snabb. Ett exempel inom IT-området är Silicon Savannah i Nairobi.

En yngre generation forskare utbildade både utomlands och inom Afrika tar nu över det fortsatta uppbyggandet.  Ett flertal nya avancerade forsknings- utvecklingsinstitut har byggts upp inom olika sektorer, bl.a. inom agrobiotech-området, t.ex. ICIPE, ILRI, BecA-hub; AGRA, AATF m fl. Det pågår ett fascinerande utvecklingsprång där tidigare relativt underutvecklade länder och företag tar till sig den bästa, mest miljövänliga tekniken utan att behöva genomgå föregångsländernas långa utveckling av tidigare sämre teknik.

Innebär detta till synes snabba utvecklingssprång att dessa länder kan komma att gå förbi oss? Är vi i Sverige medvetna och möter denna utveckling? Detta är frågor seminariets föreläsare kommer söka belysa. Ett spännande exempel på en forskare i mittfåran av denna utveckling är Segenet Kelemu, DG för ICIPE som vid seminariet kommer att ge en presentation över hur den yngre forskargenerationen ser på framtiden. Seminariet arrangeras i samarbete mellan Rifo och KSLA.

Medverkande:

  • Yvonne Andersson, Rifos ordförande
  • Carl-Anders Helander, KSLAs sekreterare och VD
  • Utvecklingen i 200 länder under 200 år, videopresentation producerad av Hans Rosling, Gapminder
  • Segenet Kelemu, Ph.D, Director General, ICIPE—International Centre for Insect physiology and Ecology “Bioscience developments in South of Sahara Africa”,
  • Bengt Stridh, ABB Corporate Research och Mälardalens Högskola, forskar på solkraft, ”Solenergiprojekt södra Afrika
  • Torbjörn Fagerström, professor teoretisk ekologi, ledamot i KSLA, ”Vad missar vi inom FoU t ex på hela bioscience-området inom Europa?”
  • Kommentarer: Hannah Akuffo, med.dr. SIDAs forskningssekretariat, Stefan Isaksson, chef för gruppen för policy och analys, Utrikesdepartementet

Facilitator: Carl-Gustaf Thornström, docent, SLU, ledamot Rifos styrelse

Efter seminariet fortsätter diskussionerna med mingel och mat i Sammanbindningsbanan. Välkommen med din anmälan senast den 17 februari till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se

Välkommen!

Yvonne Andersson
Rifos ordförande