Forskning och innovation för stärkt konkurrenskraft

Datum: Onsdagen 22 januari kl. 17.00-18.30 (mingel och mat i SBB efter seminariet)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan, Norrbro 1B’

En viktig del av vår konkurrenskraft är de kunskaps- och kompetensbaserade svenska företagen. Forskning behövs som bidrar till att lösa samhälleliga problem och för att stärka näringslivets utvecklingsförmåga och konkurrenskraft. Staten och andra forskningsfinansiärer satsar stora resurser för att stödja behovsmotiverad forsknings- och innovationsarbete.

 • Hur riktas stödet in för att bli effektivt?
 • Hur vet vi vad som är strategiskt viktigt?
 • Vad vet vi om resultaten av detta stöd?

Välkommen till ett Rifo-seminarium som problematiserar dessa frågor, redovisar resultat av insatser till behovsmotiverad forsknings- och innovationsarbete och visar hur resultat systematiskt kommer till användning. Det görs bl.a. med utgångspunkt i oberoende effektanalyser och utvärderingar med internationell medverkan. Läs mer i inbjudan och program!

Möt 2019 års Nobelpristagare

Datum: onsdag 11 dec kl. 13.30-14.30 (kaffe och kaka serveras efter seminariet)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan (från Norrbro)

Möt Nobelpristagare i ett samtal om vägen till ett Nobelpris och vad politiken kan spela för roll. Under seminariet delar pristagarna med sig av sin forskning och sina erfarenheter.

 • Ekonomipriset: Esther Duflo belönas för sin forskning som avsevärt har förbättrat vår förmåga att bekämpa global fattigdom, t.ex. vilka specifika åtgärder som är mest effektiva för att förbättra barns hälsotillstånd.
 • Fysikpriset: Didier Queloz belönas för sina upptäckter av en planet i bana kring en solliknande stjärna utanför vårt solsystem.
 • Kemipriset: Stanley Whittingham belönas för sina upptäckter kring utvecklingen av litiumjonbatteriet.

Talman Andreas Norlén öppnar och inleder seminariet, följt av kortare anföranden av nobelpristagarna kring deras upptäckter. Därefter hålls en frågestund med riksdagsledamöter där Helene Hellmark Knutsson och Betty Malmberg medverkar. Anna Sjöström Douagi, programchef Nobel Prize Museum kommer att moderera samtalet.

Efter seminariet inbjuds deltagarna till kaffe och riksdagskaka.

Seminariet anordnas av Rifo i samarbete med Nobel Prize Museum.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Observera att detta alltid tar tid så du bör komma i god tid, helst senast kl. 13.15.

Anmälan senast den 9 december till Rifos kansli FULLSATT

Hjärtligt välkommen

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Nobelprisen i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Ekonomipriset 2019

Datum: 20 november 17.00—18.30 
Efter seminariet bjuds på mingel och mat i sammanbindningsbanan.
Lokal: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan, Norrbro 1A

Välkommen till populärvetenskapliga presentationer av 2019 års Nobelpris i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Ledamöter från de prisutdelande institutionerna berättar om den forskning som belönats. Läs mer om program och anmälan!

Nyckelfrågor inför kommande proposition om högre utbildning, forskning och innovation

Datum: onsdagen 13 november, kl.13.00 – 14.15 (kaffe och lunchsmörgås från kl.12.30)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Vad krävs av politiken för att Sverige ska kunna leverera högre utbildning och forskning av högsta kvalitet. Kommande proposition utgör en möjlighet att stärka förutsättningarna för att Sverige ska kunna hävda sig som kunskapsnation och därmed ha en bas för framtida konkurrenskraft och välstånd. Vid seminariet fokuserar vi på Life Science-området och diskuterar bland annat följande frågor:

 • Hur bör en finansiering som främjar excellent forskning och utbildning se ut?
 • Vad behövs för att få hållbar situation vad gäller forskningens infrastruktur?
 • Medborgarna vill dela sina hälsodata för användning i forskning och utveckling. Vad krävs av politiken för att göra det möjligt?
 • Hur kan ledarskap och karriärutveckling inom akademin stärkas?
 • Vad krävs för att säkra kompetensförsörjningen i offentlig, såväl som privat sektor?

Välkommen till ett Rifo-seminarium i samarbete med Forska!Sverige där framstående forskare och experter från akademi, näringsliv, vård och patienter kommer diskutera och ge exempel på framsteg inom Life Science-området. Seminariet öppnas av forskningsminister Matilda Ernkrans. Det kommer också bli en moderatorledd paneldebatt med riksdagspolitiker från olika partier. Läs mer om program och anmälan!

Virusinfektioner – ett ökande hot mot samhället

Datum: 6 november kl. 17.00-18.45 Mingel och mat i SBB efter seminariet.
Plats: Mittpoolen (OBS! ny lokal), Riksdagshuset, entré Riksplan, Norrbro 1A

Det finns tusentals olika virus som kan orsaka infektioner hos människor, men även hos djur. Exempel på vanliga akuta virussjukdomar är förkylning, influensa och vinterkräksjuka. Virus kan även leda till kroniska infektioner såsom hepatit och AIDS. Virus kan orsaka cancer (t.ex. livmoderhalscancer och levercancer) och kan även kopplas till andra sjukdomar såsom diabetes, demens, gluten intolerans och multipel skleros. De vanligaste virusinfektionerna är sällan dödliga, men människor mår väldigt dåligt och infektionerna kostar samhället stora pengar.

Virusinfektionerna påverkar människors och djurs hälsa, hela vår samhällsekonomi, och utgör en omfattande belastning för sjukvården. Det finns framgångsrik svensk forskning om virus, men det behövs mer. Det finns nya tekniker och lösningar som ännu inte används i den utsträckning som vore optimalt. Möjligheterna att utveckla nya antivirala läkemedel, vacciner och andra behandlingsformer bedöms vara mycket goda. Välkommen till ett Rifoseminarium där dessa frågor står i fokus! Läs mer om inbjudan och program!

Vem äger informationen om mig och på vilka villkor?

Datum: måndagen 21 oktober kl. 16.00-17.15)
Plats: Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg

Hur mycket kan jag bestämma om hur informationen om mig själv används på nätet? Hur påverkar systemdesign och lagstiftning mina möjligheter? Och vilken påverkan har teknik och säkerhetslösningar?

Välkommen till ett seminarium som tar upp relationen mellan lagstiftarnas ambitioner att reglera individdata på nätet och den snabba teknikutvecklingen. Seminariet är ett samarbete mellan Rifo och IVA Väst.

För program och anmälan, läs mer!

Lunchseminarium: Effektiva sätt att behandla alkoholberoende

Datum: onsdagen 23 oktober kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30)
Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan

I Sverige dricker ungefär en miljon personer (över 15 år) så mycket alkohol att de skadar eller riskerar att skada sin hälsa. Av dessa har ca 350 000 utvecklat ett beroende.

Alkoholkonsumtionen har minskat bland unga under 2000-talet, men dagens äldre dricker mer alkohol än tidigare. Ny forskning visar  även att redan små mängder alkohol kan göra stor skada för människor över 65 – tvärtemot tidigare bud om att en liten dos är nyttigt.

Trots att alkoholberoende är en sjukdom söker en alltför liten andel av de drabbade vård och behandling. Orsaker kan vara skuld- och skamkänslor, oklar ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevård, men även okunskap om att det finns evidensbaserad psykologisk, psykosocial och farmakologisk behandling bidrar.

Välkommen till ett Rifo-seminarium där framstående forskare beskriver hur alkohol påverkar hjärnan samt presenterar och diskuterar nya rön kring alkohols skadeeffekter och evidensbaserad behandling.

Medverkande:

 • Pia Steensland, riksdagsledamot, docent beskriver vad som händer i hjärnan vid utveckling av alkoholberoende
 • Lotta Borg Skoglund, PhD samt specialist i allmänmedicin och psykiatri beskriver sin kliniska och forskningsmässiga erfarenhet av behandling samt förebyggande och tidiga insatser som riktar sig till ungdomar med psykisk ohälsa och eller missbruk.
 • Sven Andreasson, professor, beskriver insatser inom vård och prevention som behöver göras för att minska skadeverkningarna av alkohol utifrån de nya rekommendationerna runt riskbruk och rapporten ”Alkohol och äldre”.
 • Sara Wallhed Finn, PhD. psykolog presenterar forskning som visar att kortare behandling i primärvård kan vara lika effektiv som specialistvård vid behandling av alkoholberoende.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 21 oktober till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Kultur, demokrati och mobilisering – i ett delat Sverige

Datum: 16 oktober kl. 17.00-18.45 , Efter seminariet bjuds på mingel och mat i Sammanbindningsbanan.
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan, Norrbro 1A

Sverige har en lång och stolt tradition av folkbildningsinsatser via folkhögskolor, bibliotek, studieförbund, forskning och public service. Genom folkbildningens insatser kan demokratin stärkas, människors handlingskraft stödjas, utbildnings- och bildningsbehov i samhället fyllas och alla medborgare kan ges tillgång till kulturlivet. Folkbildningen är en väg att möta utmaningarna kring ett delat land med ökat utanförskap, klyftor mellan stad och landsbygd och att främja ett nödvändigt livslångt lärande. Flera forskningsprojekt har nyligen påvisat flera intressanta resultat kring detta.

Välkommen till ett Rifo-seminarium som presenterar folkbildningen och vad forskningen säger om den. Varför finns det folkhögskolor, hur många deltog i en studiecirkel och vad är egentligen folkbildning? Vad händer med människor som deltar i studiecirklar och kurser på folkhögskolor? Vad vet vi om dess resultat? Vad bör göras? Det är några frågeställningar som står i fokus när forskare, sakkunniga och riksdagsledamöter samtalar om folkbildning.

Program:

 • Välkomna! Betty Malmberg, Rifos ordförande
 • Gunilla Svantorp, styrelseledamot Rifo samt ordförande utbildningsutskottet. Introduktion till temat.
 • Maria Graner, generalsekreterare vid Folkbildningsrådet. Presentation av rapporten Folkbildningens betydelse för samhället
 • Presentation av forskning:
  • Cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden, Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, Internationella Handelshögskolan, Jönköping University
  • Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Joel Hedegaard, lektor och Martin Hugo, lektor, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping university
  • Folkbildningen i marginaliserade stadsdelar, Nazem Tahvilzadeh, forskare i urbana och regionala studier, KTH
  • Migration, lärande och social inkludering, Sofia Nyström, docent och lektor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet
 • Panelsamtal med riksdagsledamöter: Helén Pettersson, S, Ulrika Heie, C (fler namn tillkommer). Moderatorer: Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet och David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 14 oktober till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg
Ordförande Rifo

Nyhetsbrev juni 2019

Alldeles snart är säsongen över och sommarledigheterna tar vid. Rifos styrelse har fortsatt planerat aktiviteter för höstens program och vill gärna att du redan nu noterar datum i din kalender. Nästa Riksmöte öppnar den 10 september och snart därefter drar Rifo igång sin verksamhet. Här är några Rifoseminarier som är långt gångna i planeringen och du kommer få en detaljerad inbjudan efter sommaren.

Onsdag 9 okt, återträff Nätverksprogrammet Rifo och Sveriges unga akademi (endast inbjudna)

Onsdag 16 oktober kl. 17, förstakammarsalen: Kultur, demokrati och mobilisering – i ett delat Sverige. Sverige har en lång och stolt tradition av folkbildningsinsatser via folkhögskolor, bibliotek, studieförbund, forskning och public service. Genom folkbildningens insatser kan demokratin stärkas, människors handlingskraft stödjas, utbildnings- och bildningsbehov i samhället fyllas och alla medborgare kan ges tillgång till kulturlivet. Folkbildningen är en väg att möta utmaningarna kring ett delat land med ökat utanförskap, klyftor mellan stad och landsbygd och att främja ett nödvändigt livslångt lärande. Flera forskningsprojekt har nyligen påvisat flera intressanta resultat kring detta.

Ett Rifo-seminarium som presenterar folkbildningen och vad forskningen säger om den.

Måndag 21 okt kl. 16, Chalmersska huset, Göteborg: Digitalisering för ökad konkurrenskraft, Ett Rifo-seminarium i samarbete med IVA Väst.

Onsdag 23 okt kl.12, lunchseminarium i riksdagshuset: Vad säger forskning om alkoholberoende och behandling av den? Vad händer i hjärnan vid utveckling av alkoholberoende, vilka insatser görs och behöver göras inom vård och prevention för att minska skadeverkningarna av alkohol är några frågeställningar som berörs.

Onsdag 6 nov kl. 17, förstakammarsalen: Virusinfektioner – ett ökande hot mot folkhälsan. Virusinfektionerna påverkar människors och djurs hälsa, hela vår samhällsekonomi, och utgör en omfattande belastning för sjukvården. Det finns framgångsrik svensk forskning om virus, men det behövs mer. Det finns nya tekniker och lösningar som ännu inte används i den utsträckning som vore optimalt. Välkommen till ett Rifoseminarium där dessa frågor står i fokus.

Onsdag 20 nov kl. 17, förstakammarsalen i samarbete med KVA: Nobelprisen 2019 – populärvetenskaplig presentation av den forskning som belönats med 2019 års nobelpris i medicin, fysik, kemi och ekonomi.

Planering pågår för ytterligare Rifo-aktiviteter under hösten.

Rifo önskar alla sina medlemmar en skön sommar och vi ses igen i höst!

Lunchseminarium: Stadsplanering för en hållbar stad

Datum: onsdagen 8 maj  kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30)
Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan

Städerna växer allt snabbare och kraven ökar på en stadsplanering som tar hänsyn till en mängd komplexa och inte sällan motstridiga intressen. Kunskap från forskningen är väsentlig för att klara utmaningarna att bygga ut städer hållbart med bevarade socioekonomiska, ekologiska och kulturella värden.

 • Hur påverkar värdeorienterad stadsplanering möjligheterna att bygga socialt hållbara städer?
 • Klarar vi miljömålen?
 • Vilka kulturella värden ska lyftas fram?

Det är några frågeställningar som står i fokus för ett lunchseminarium som Rifo i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien inbjuder dig till. Läs mer om inbjudan och program!