Agenda för hälsa och välstånd – status 2018

Datum : onsdagen 14 november, kl.13.00 – 14.15 (kaffe och lunchsmörgås från kl.12.30)
Plats: Förstakammarsalen,  Riksdagshuset, entré Riksplan

Välkommen till ett seminarium där Rifo tillsammans med Forska!Sverige presenterar och diskuterar åtgärdsförslag för att förbättra förutsättningarna för att stärka och dra större nytta av medicinsk forskning.

Vid seminariet kommer bland annat följande frågor att tas upp:

 • Ger regeringens arbete tillräckliga förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation?
 • Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården?
 • Hälsodata och användning av ny teknik – är vi på rätt väg inom vård och life science?
 • Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

Vid seminariet medverkar ledande professorer inom medicinsk forskning samt ledare inom vård och näringsliv. Riksdagsledamöter från berörda utskott diskuterar i en efterföljande panel.

Läs mer om inbjudan och program!

Kallelse till extra årsmöte

Datum: Onsdag 24 oktober kl. 12.30
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Samtliga medlemmar inbjuds till extra årsmöte. Bakgrunden till ett extra årsmöte är att flera riksdagsledamöter i Rifos styrelse lämnat riksdagen i samband med valet.

Tidigare har Rifos stadgar ändrats för att möjliggöra ett snabbare skifte av riksdagsledamöter i styrelsen och möjligheten finns nu att via ett extra årsmöte göra fyllnadsval till styrelsen. Styrelsen har i enlighet med § 8 i Rifos stadgar beslutat att kalla till ett extra årsmöte. Vid årsmötet ska fyllnadsval göras till platserna för riksdagsledamöter. Samtliga ledamöter (forskare) från akademierna sitter fortsatt kvar.

Processen att utse nya ledamöter för partierna är att gruppledarna för samtliga partier inbjudits att nominera en ordinarie och en suppleant till styrelsen. Praxis är att en ny ordförande hämtas ur regeringskonstellationen. Styrelsen har beslutat att Rifos arbetsutskott ska ta ställning till nomineringarna och lämna ett förslag till ny ordförande vid årsmötet.

Välkommen med din anmälan till extra årsmöte senast den 23 oktober till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Med vänlig hälsning

Thomas Strand
Ordförande Rifo

Väljarna, partierna, medierna i valet 2018 – ny forskning

Datum: Onsdagen den 24 okt kl. 13.00-14.00
Plats: Förstakammarsalen, entré Riksplan

Välkommen till ett seminarium där färska forskningsresultat presenteras från 2018 års valrörelse. Efter en valrörelse fylld av motstridiga påståenden och yviga tolkningar från politiker, journalister, påverkare och andra typer av opinionsbildare behövs forskningens röst. Vilka lärdomar finns att dra? Vad var speciellt med årets kampanjer? Hur såg mediebevakningen ut? Vad hände med blockpolitiken?

I samband med 2018 års val har ett unikt forskningssamarbete pågått (Snabbtänkt) där över 80 ledande forskare analyserat och reflekterat valet och valrörelsen. De har fokuserat på partier, politiska frågor, valkampanjen, nyhetsmedier, väljare, sociala medier, visuell kommunikation och populär kommunikation.

Vid seminariet medverkar Lars Nord, professor i politisk kommunikation Ingela Wadbring, professor i journalistik och Marie Grusell, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, samtliga verksamma vid Demicom vid Mittuniversitetet.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Välkommen med din anmälan senast den 22 oktober till lars.j.eriksson@riksdagen.se

Frågor om seminariet? Kontakta Lars Eriksson, Rifos kansli, 070-631 26 03

Välkommen!

Thomas Strand
Ordförande Rifo

Nyhetsbrev juni 2018

Kulturarv – vems är det?
Den 14 juni samlades ett 50-tal åhörare i Nubiska rummet för att ta del av fyra föredrag kring temat Kulturarv – vems är det? Vid seminariet medverkade Hans Ruin, professor i filosofi, Johan Hegardt, docent i arkeologi, Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi och Peter Aronsson, professor i historia och rektor vid Linnéuniversitetet, vilka alla verkat inom ramen för RJ-programmet ”Tid, minne, representation: Om historiemedvetandets förvandlingar”. Olof Lavesson (M), ordf kulturutskottet och Ida Karkiainen (S), ledamot i kulturutskottet gav varsina reflektioner över temat och vad som anförts. Om du önskar ta del av forskningen finns delar av den presenterad på www.histcon.se .

Innovation i norr – forskning inom rymd, gruva, artificiell intelligens och datacenter
I slutet av maj arrangerade Rifo i samarbete med IVA Nord och Luleå tekniska universitet ett seminarium där några av LTUs forskningsområden presenterades. Seminariet hölls i det magnifika Vetenskapens Hus som ligger mitt i Luleå, öppet för alla intresserade. Erik Höglund, prorektor vid LTU och ordförande i IVA Nord väölkomnade till seminariet. Tor Björn Minde, VD ö för RISE SICS North talade tala om möjligheterna med tillämpad AI och behovet av insikt i vad vi gör och vill göra inom industriell AI. Reza Emami, professor i rymdtekniska system, tecknade en bild över Space 2.0.

Conny Hökfors och Marita Holst från LTU Business/LTU presenterade arbetet kring näringslivssamverkan. Seminariet avslutades med ett panelsamtal mellan Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn och Thomas Strand, Rifos ordförande. Tidigare under dagen träffade en delegation från Rifos styrelse olika företrädare för LTU och fick en rundvandring på campus.

Ett kortare referat finns att läsa här: https://www.ltu.se/ltu/media/news/Valbesokt-seminarium-om-innovationer-i-norr-1.177362

 #Hur vet du det?
Rifo medverkar i kampanjen #Hur vet du det? I kampanjen deltar ett 80-tal organisationer som vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Bland deltagarna finns företrädare för fackförbund, forskningsfinansiärer, föreningar, företag, myndigheter, universitet och högskolor. Med frågan Hur vet du det? Är avsikten att ge vetenskaplig kunskap ett större utrymme i politiken, i samhällsdebatten och i samtal oss människor emellan. Läs mer: https://hurvetdudet.nu/

Höstens aktiviteter
Vi ser alla med spänning fram emot den 9 september och utfallet av riksdagsvalet. Detta påverkar givetvis även Rifos verksamhet och till en början blir det ett uppehåll med aktiviteter. Styrelsen har ett sammanträde den 20 september då höstens verksamhet kommer att beslutas. Redan nu vet vi några aktiviteter som kommer till stånd.

 • 24 okt kl. 13 hålls ett Rifo-seminarium på temat Väljarna, partierna, medierna i valet 2018 – ny forskning. Lars Nord, professor i politisk kommunikation och centrumledare för DEMICOM vid Mittuniversitetet medverkar med ytterligare forskare. Rifo har gjort motsvarande seminarium 2010 och 2014 där forskare belyser det mediala perspektivet på valet, tryckt, TV, radio och sociala medier, hur valrörelsen har bedrivits och vad som präglat den. Vi återkommer med program.
 • 14 nov kl. 13 planerar Rifo tillsammans med Forska!Sverige för ett seminarium som presenterar och diskuterar åtgärdsförslag för att förbättra förutsättningarna för att stärka och dra större nytta av medicinsk forskning.
 • 21 nov kl. 17 Nobelprisen 2018. Rifo har tillsammans med KVA sedan många år erbjudit ett uppskattat populärvetenskapligt där nobelprisen för medicin, fysik, kemi och ekonomi presenterats. Så även i år, så boka den 21 nov.

Därutöver pågår planering för fortsatta seminarier mellan Rifo och Riksbankens jubileumsfond, mellan Rifo och IVA, ett seminarium som uppmärksammar hur äldre akademikers och forskares kompetens bättre kan tas till vara efter pensionsåldern. Vidare finns planer på ett seminarium om nyttan med grundforskning samt ett seminarium om elsystemets infrastruktur. Vidare finns ambitionen att tillsammans med Nobel center uppmärksamma forskning som belönats med nobelpris. Det framgångsrika samarbetet med Sveriges unga akademi kring nätverkande mellan riksdagsledamöter och forskare fortsätter under hösten med en ny inbjudan. Rifo planerar även för särskilda insatser för att möta de nya ledamöter som kommer till riksdagen i höst. Vi har således redan en fullmatad portfölj och vi återkommer med inbjudningar per e-post.

Följ Rifos verksamhet
På Rifos webbplats hittar du alltid senast gällande information kring verksamheten. Du är också välkommen att följa Rifo på facebook för löpande uppdateringar och tips.

Rifos medlemmar tillönskas en skön sommar och på återseende i höst!

sommar

GDPR

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen GDPR som börjat gälla från och med idag, den 25 maj vill vi informera om att föreningen Rifo sparar personuppgifter som är relevanta och begränsade till det ändamål de har samlats in för. Vi i delar inte den informationen med andra.

Lunchseminarium: Kulturarv – vems är det?

Datum: torsdagen 14 juni kl. 12.00-13.30 (lunchwrap serveras från kl. 11.30)
Plats: L4-17, Ledamotshuset, Mynttorget 2  OBS! NY LOKAL Nubiska rummet, entré Riksplan

 • Vad är egentligen ett kulturarv?
 • Vem är det som ärver vad av vem?
 • Och hur skapas, omprövas och upprätthålls kulturarv i Sverige idag?
 • Hur har begreppet ”kulturarv” kommit att få ett så starkt genomslag i debatten på senare år?
 • Och hur hänger kulturarvet samman med politik och samhällsgemenskap?

Välkommen till ett lunchseminarium, i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond, där frågor om kulturarvet diskuteras ur olika synvinklar. Läs mer om inbjudan och program!

 

Innovation i norr – forskning inom rymd, gruva, artificiell intelligens och datacenter

Datum: Måndagen den 28 maj kl. 16.00-17.30
Plats: Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå

luleaLuleå tekniska universitet har under det senaste decenniet byggt upp starka forskningsmiljöer inom en rad framtidsområden. Några av dem är rymd, gruva, artificiell intelligens och datacenter. En viktig del i utformningen av forskningsmiljöerna är att de sker i nära samverkan med näringslivet och samhället. Välkommen till ett seminarium i samarbete mellan RIFO, IVA Nord och Luleå tekniska universitet där framstående forskare ger presentationer och diskuterar med riksdagsledamöter om vägen framåt.

Medverkande:

 • Erik Höglund, prorektor vid LTU
 • Tor Björn Minde, CEO Rise SICS North – som kommer tala om tillämpad AI och skapa insikt i det vi gör – och vill göra – inom industriell AI. Vidare medverkar
 • Reza Emami, Space 2.0: Are we ready, professor i rymdtekniska system
 • Conny Hökfors och Marita Holst LTU Business/LTU om näringslivssamverkan
 • Panelsamtal: Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid LTU, Thomas Strand, ordf Rifo samt övriga medverkande riksdagsledamöter
 • Jennie Hägg Wilhelmsson, moderator

Efter seminariet bjuds deltagarna till fortsatta samtal vid ett mingel. Anmälan till https://www.ltu.se/ivaanmalan  senast den 24 maj.

Välkommen

Thomas Strand                       Erik Höglund
ordförande RIFO                   ordförande IVA Nord

Anmälan till www.ltu.se/ivaanmalan senast den 24 maj.

Välkommen

Thomas Strand,          Erik Höglund,
ordförande Rifo           ordförande IVA Nord

Klartänkt – Vetenskaplig metod, att undvika tankefällor och argumentationsfel

Rifo vill uppmärksamma IVAs kampanj Klartänkt som har målet är att ge elever (och även vuxna!) verktyg för att kritiskt granska information och beskriva vad som karakteriserar det vetenskapliga tänkandet. IVA har tagit fram fyra kortfilmer på vardera teman vetenskaplig metod, källkritik, vetenskapshistoria, kritiskt tänkande och argumentationsfel. Det finns även en värdefull lärarhandledning framtagen.

Integrationen av unga med invandrarbakgrund – vad säger forskningen?

Datum: torsdag 17 maj kl. 12.00–13.30 (lunchsmörgås och kaffe serveras från kl. 11.30)
Lokal: L4-17, Ledamotshuset, Mynttorget 2

Hur ser integrationen ut för unga vars föräldrar är födda utomlands? Här presenteras ny forskning från en flerårig undersökning som gjorts parallellt i fyra europeiska länder med fokus på strukturell, social och kulturell integration.

 • Hur lyckas unga med invandrarbakgrund i sin utbildning, och med de första stegen på arbetsmarknaden?
 • Hur ser de sociala relationerna ut för unga med olika ursprung? Hur mycket umgås man med unga med annat ursprung, och hur varierar umgängesmönster med skolsegregation?
 • Har unga med invandrarbakgrund sämre levnadsvillkor än andra unga, i fråga om t.ex. ekonomi och psykisk ohälsa?
 • Hur går den kulturella integrationen för unga med invandrarbakgrund? Hur stora är skillnaderna i värderingar om t.ex. familj och jämställdhet, och minskar skillnaderna ju längre man varit i Sverige?

Välkommen till ett Rifo-seminarium i samarbete med Institutet för framtidsstudier där dessa frågor står i fokus! Läs mer!

 

#Hurvetdudet?

Rifo stödjer kampanjen Hur vet du det? Målet med kampanjen är att vetenskap ska få mer utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse. Lördagen den 14 april lanseras kampanjen runt om i landet, bl.a. i Stockholm på Norrmalmstorg kl. 14.

Lördagen den 14 april presenterades en debattartikel undertecknad av 53 organisationer (bl.a. Rifo).

Alla är välkomna!