Lunchseminarium: Kulturarv – vems är det?

Datum: torsdagen 14 juni kl. 12.00-13.30 (lunchwrap serveras från kl. 11.30)
Plats: L4-17, Ledamotshuset, Mynttorget 2  OBS! NY LOKAL Nubiska rummet, entré Riksplan

 • Vad är egentligen ett kulturarv?
 • Vem är det som ärver vad av vem?
 • Och hur skapas, omprövas och upprätthålls kulturarv i Sverige idag?
 • Hur har begreppet ”kulturarv” kommit att få ett så starkt genomslag i debatten på senare år?
 • Och hur hänger kulturarvet samman med politik och samhällsgemenskap?

Välkommen till ett lunchseminarium, i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond, där frågor om kulturarvet diskuteras ur olika synvinklar. Läs mer om inbjudan och program!

 

Innovation i norr – forskning inom rymd, gruva, artificiell intelligens och datacenter

Datum: Måndagen den 28 maj kl. 16.00-17.30
Plats: Vetenskapens hus, Storgatan 53, Luleå

luleaLuleå tekniska universitet har under det senaste decenniet byggt upp starka forskningsmiljöer inom en rad framtidsområden. Några av dem är rymd, gruva, artificiell intelligens och datacenter. En viktig del i utformningen av forskningsmiljöerna är att de sker i nära samverkan med näringslivet och samhället. Välkommen till ett seminarium i samarbete mellan RIFO, IVA Nord och Luleå tekniska universitet där framstående forskare ger presentationer och diskuterar med riksdagsledamöter om vägen framåt.

Medverkande:

 • Erik Höglund, prorektor vid LTU
 • Tor Björn Minde, CEO Rise SICS North – som kommer tala om tillämpad AI och skapa insikt i det vi gör – och vill göra – inom industriell AI. Vidare medverkar
 • Reza Emami, Space 2.0: Are we ready, professor i rymdtekniska system
 • Conny Hökfors och Marita Holst LTU Business/LTU om näringslivssamverkan
 • Panelsamtal: Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid LTU, Thomas Strand, ordf Rifo samt övriga medverkande riksdagsledamöter
 • Jennie Hägg Wilhelmsson, moderator

Efter seminariet bjuds deltagarna till fortsatta samtal vid ett mingel. Anmälan till https://www.ltu.se/ivaanmalan  senast den 24 maj.

Välkommen

Thomas Strand                       Erik Höglund
ordförande RIFO                   ordförande IVA Nord

Anmälan till www.ltu.se/ivaanmalan senast den 24 maj.

Välkommen

Thomas Strand,          Erik Höglund,
ordförande Rifo           ordförande IVA Nord

Klartänkt – Vetenskaplig metod, att undvika tankefällor och argumentationsfel

Rifo vill uppmärksamma IVAs kampanj Klartänkt som har målet är att ge elever (och även vuxna!) verktyg för att kritiskt granska information och beskriva vad som karakteriserar det vetenskapliga tänkandet. IVA har tagit fram fyra kortfilmer på vardera teman vetenskaplig metod, källkritik, vetenskapshistoria, kritiskt tänkande och argumentationsfel. Det finns även en värdefull lärarhandledning framtagen.

Integrationen av unga med invandrarbakgrund – vad säger forskningen?

Datum: torsdag 17 maj kl. 12.00–13.30 (lunchsmörgås och kaffe serveras från kl. 11.30)
Lokal: L4-17, Ledamotshuset, Mynttorget 2

Hur ser integrationen ut för unga vars föräldrar är födda utomlands? Här presenteras ny forskning från en flerårig undersökning som gjorts parallellt i fyra europeiska länder med fokus på strukturell, social och kulturell integration.

 • Hur lyckas unga med invandrarbakgrund i sin utbildning, och med de första stegen på arbetsmarknaden?
 • Hur ser de sociala relationerna ut för unga med olika ursprung? Hur mycket umgås man med unga med annat ursprung, och hur varierar umgängesmönster med skolsegregation?
 • Har unga med invandrarbakgrund sämre levnadsvillkor än andra unga, i fråga om t.ex. ekonomi och psykisk ohälsa?
 • Hur går den kulturella integrationen för unga med invandrarbakgrund? Hur stora är skillnaderna i värderingar om t.ex. familj och jämställdhet, och minskar skillnaderna ju längre man varit i Sverige?

Välkommen till ett Rifo-seminarium i samarbete med Institutet för framtidsstudier där dessa frågor står i fokus! Läs mer!

 

#Hurvetdudet?

Rifo stödjer kampanjen Hur vet du det? Målet med kampanjen är att vetenskap ska få mer utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse. Lördagen den 14 april lanseras kampanjen runt om i landet, bl.a. i Stockholm på Norrmalmstorg kl. 14.

Lördagen den 14 april presenterades en debattartikel undertecknad av 53 organisationer (bl.a. Rifo).

Alla är välkomna! 

Forskningsbaserat beslutsfattande inom alkohol- och socialpolitik

Datum: onsdagen 11 april kl. 12.00-13.00 (lunchwrap serveras från kl. 11.30)
Plats: L4-17, Ledamotshuset, Mynttorget 2

 • Vad händer när forskningsbaserad kunskap, politiska ideal och starka känslor krockar?
 • Är evidensbaserade praktiker bättre än andra?
 • Vad kan vi lära av historiska och samtida möten mellan politik och vetenskap?

Det är några frågeställningar som står i fokus för ett lunchseminarium som Rifo i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond (RJ) inbjuder dig till.

Vid seminariet presenteras nya forskningsresultat inom historia och socialt arbete av Helena Bergman respektive Anders Bergmark kring svensk alkoholpolitik och evidensbaserade praktiker (EPB) inom socialtjänsten.

 • Alkohol – ett omtvistat område. Hur har forskare och politiker samverkat kring utformningen av svensk alkoholpolitik under 1900-talet? Vad kan vi lära av detta?
 • EBP i socialtjänsten: Kan verksamheten verkligen baseras på vetenskaplig evidens? Vad sker när EBP anpassas till lokala omständigheter? Finns anledning att byta spår?

Riksbankens Jubileumsfond har tillsammans med Formas, Forte och Vetenskapsrådet, tagit initiativ till forskningsprogrammet Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning som bl.a. belyser seminariets frågeställningar.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 9 april till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand
ordförande Rifo

Forskningspolitiska propositioner – blev det som politiken tänkte?

Datum: Onsdag 21 mars kl. 17.00-19.00
Plats: Förstakammarsalen, riksdagshuset, entré Riksplan

Ett seminarium där forskningspolitiska propositioner står i fokus. Vi följer upp propositionerna 2004 och 2008. Vad var den politiska inriktningen? Vilka effekter blev beständiga? Blev det som politiken tänkt sig? Och vad kan vi lära oss inför kommande forskningspolitiska propositioner?

Vid seminariet medverkar forskare och experter, ledande företrädare för de olika propositionerna samt företrädare för universitet och näringsliv. En panel av riksdagsledamöter diskuterar frågorna.

Program

 • Välkommen, Thomas Strand
 • Mats Benner, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet
 • Kerstin Eliasson, tidigare statssekreterare vid Utbildningsdepartementet
 • Lars Leijonborg, tidigare utbildnings- och forskningsminister
 • Reflektioner ur två perspektiv; Lärosätet och näringslivet: Karin Markides, tidigare rektor Chalmers, Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv
 • Egil Kallerud, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • Reflektioner från riksdagsledamöter: Thomas Strand, S, Betty Malmberg, M, Jennie Nilsson, S (tbc), Hans Rothenberg, M.
 • Frågor och diskussion i plenum Finn Bengtsson, moderator

Efter seminariet bjuds det på mingel och förtäring i sammanbindningsbanan. Anmälan senast 18 mars till lars.j.eriksson@riksdagen.se

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand
Ordförande Rifo

Klarar vi livsmedelsförsörjningen – civilt försvar i en ny tid

Datum: Torsdag den 8 mars kl 12.00-14.00 Lunchsmörgås och kaffe serveras från kl. 11.30
Lokal:  L4-17, Ledamotshuset, entré Mynttorget 2

Samhället är beroende av ständig tillgång till livsmedel, energi och drivmedel, information och kommunikation, sjukvård, transporter och finansiella tjänster. En störning eller ett avbrott i försörjningsflöden i händelse av kris eller krig påverkar stora delar av samhället. I december lämnade Försvarsberedningen sin delrapport som pekade på brister i det civila försvaret som behöver avhjälpas. Det har saknats strategiska inriktningar och ambitionsnivåer för totalförsvarsplaneringen.

Livsmedelsförsörjningen är beroende av såväl produktion, lagerhållning och distribution. Vad säger forskningen om hur vi klarar det i händelse av kris?

 • Vilka prioriteringar behöver göras inom det civila försvaret?
 • Fröet till vår matproduktion – hur skulle en svensk utsädesberedskap kunna se ut?
 • Vad krävs för att upprätthålla livsmedelsförsörjningen under längre kriser eller krig?
 • Det militära försvaret – vilket stöd behöver försvarsmakten av det civila försvaret i händelse av kris?

Välkommen till ett Rifo-seminarium där frågor om livsmedel i relation till civilt försvar står i fokus! Läs mer om programmet!