Forskningspolitiska propositioner – blev det som politiken tänkte?

Datum: Onsdag 21 mars kl. 17.00-19.00
Plats: Förstakammarsalen, riksdagshuset, entré Riksplan

Ett seminarium där forskningspolitiska propositioner står i fokus. Vi följer upp propositionerna 2004 och 2008. Vad var den politiska inriktningen? Vilka effekter blev beständiga? Blev det som politiken tänkt sig? Och vad kan vi lära oss inför kommande forskningspolitiska propositioner?

Vid seminariet medverkar forskare och experter, ledande företrädare för de olika propositionerna samt företrädare för universitet och näringsliv. En panel av riksdagsledamöter diskuterar frågorna.

Program

 • Välkommen, Thomas Strand
 • Mats Benner, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet
 • Kerstin Eliasson, tidigare statssekreterare vid Utbildningsdepartementet
 • Lars Leijonborg, tidigare utbildnings- och forskningsminister
 • Reflektioner ur två perspektiv; Lärosätet och näringslivet: Karin Markides, tidigare rektor Chalmers, Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv
 • Egil Kallerud, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • Reflektioner från riksdagsledamöter: Thomas Strand, S, Betty Malmberg, M, Jennie Nilsson, S (tbc), Hans Rothenberg, M.
 • Frågor och diskussion i plenum Finn Bengtsson, moderator

Efter seminariet bjuds det på mingel och förtäring i sammanbindningsbanan. Anmälan senast 18 mars till lars.j.eriksson@riksdagen.se

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand
Ordförande Rifo

Klarar vi livsmedelsförsörjningen – civilt försvar i en ny tid

Datum: Torsdag den 8 mars kl 12.00-14.00 Lunchsmörgås och kaffe serveras från kl. 11.30
Lokal:  L4-17, Ledamotshuset, entré Mynttorget 2

Samhället är beroende av ständig tillgång till livsmedel, energi och drivmedel, information och kommunikation, sjukvård, transporter och finansiella tjänster. En störning eller ett avbrott i försörjningsflöden i händelse av kris eller krig påverkar stora delar av samhället. I december lämnade Försvarsberedningen sin delrapport som pekade på brister i det civila försvaret som behöver avhjälpas. Det har saknats strategiska inriktningar och ambitionsnivåer för totalförsvarsplaneringen.

Livsmedelsförsörjningen är beroende av såväl produktion, lagerhållning och distribution. Vad säger forskningen om hur vi klarar det i händelse av kris?

 • Vilka prioriteringar behöver göras inom det civila försvaret?
 • Fröet till vår matproduktion – hur skulle en svensk utsädesberedskap kunna se ut?
 • Vad krävs för att upprätthålla livsmedelsförsörjningen under längre kriser eller krig?
 • Det militära försvaret – vilket stöd behöver försvarsmakten av det civila försvaret i händelse av kris?

Välkommen till ett Rifo-seminarium där frågor om livsmedel i relation till civilt försvar står i fokus! Läs mer om programmet!

Årsmöte 2018

Datum: Onsdagen den 21 mars kl. 16.30
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Rifos medlemmar, gamla som nya är välkomna till årsmöte. Här hittar du förslag till dagordning och verksamhetsberättelse för 2017. Förslag till styrelse samt revisorernas berättelse och annat underlag delas ut vid mötet.

Efter årsmötet inbjuds du till Rifo-seminarium med start kl. 17 på temat: Forskningspolitiska propositioner – blev det som politiken tänkte? Experter, forskare och politiker medverkar med föredrag och inlägg. Bland medverkande finns Kerstin Eliasson, Lars Leijonborg, Mats Benner, Egil Kallerud, Karin Markides och Tobias Krantz. Efter seminariet fortsätter samtalen med mingel och mat i sammanbindnkingsbanan. Ett mer detaljerat program skickas ut inom kort. Välkommen med din anmälan till Rifos kansli: lars.j.eriksson@riksdagen.se

Faktaresistens, fördomar och falska nyheter – vad kan forskning och folkbildning göra?

Datum: Onsdagen den 14 feb kl. 16.30-18.00 (insläpp från kl. 16.00)
Plats: Myntmatsalen, Riksdagshuset, entré Riksgatan 1

Förvrängda fakta, förutfattade meningar och rena felaktigheter är vanligt förekommande i samhällsdebatten. Samtidigt finns en ökad medvetenhet om problemen och om vikten av att basera diskussioner och beslut på kritiskt tänkande och forskningsbaserad kunskap.

Välkommen till ett dialogseminarium om forskningens och folkbildningens roll i det offentliga samtalet. Ta del av goda exempel och samtala om hur politiker, forskare, folkbildare och vi alla kan bidra till en konstruktiv debatt och mer kunskapsbaserade beslut. Seminariet avslutas med mingel och lättare förtäring.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Rifo, föreningen Vetenskap & Allmänhet och Studieförbunden.

Medverkande

 • Åsa Wikforss, professor filosofi vid Stockholms universitet
 • Per Svensson, politisk redaktör, Dagens Nyheter
 • Monica Widman-Lundmark, ordförande Studieförbunden
 • En panel av riksdagsledamöter, Finn Bengtsson, M, Ulrika Carlsson, C, Elisabet Knutsson, MP, Daniel Riazat, V, Robert Stenkvist, SD, Gunilla Svantorp, S, Christina Örnebjär, L
 • Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet och David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden, modererar samtalen.

Säkerhet och inpassering

Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. id-kontroll, passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid tid så viktigt att du kommer i god tid, receptionen är öppen från kl. 16.00. Om du kommer senare än kl. 16.30 måste detta anmälas i förväg.

Anmälan senast 9 februari till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se. OBS! Begränsat antal platser.

Hjärtligt välkomna!

Thomas Strand           Cissi Askwall               David Samuelsson
Ordförande Rifo         Gen. sekr. VA             Gen. sekr. Studieförbunden

Forskningsbaserat beslutsfattande – är det möjligt?

Datum: onsdagen 24 januari kl. 12.00-13.00 (lunchwrap serveras från kl. 11.30)
Plats: L4-17, Ledamotshuset, Mynttorget 2

 • Hur blir forskningsbaserad vetenskaplig kunskap praktiskt användbar?
 • Vilka faktorer påverkar hur kunskap kan förflyttas från ett sammanhang till ett annat?
 • Vad innebär egentligen samverkan mellan forskning och omvärlden?

Det är några frågeställningar som står i fokus för ett lunchseminarium som Rifo i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond (RJ) inbjuder dig till. Läs mer om program och anmälan!

Seminarium med Nobelpristagare om vägen till ett Nobelpris

Sveriges riksdag arrangerade tillsammans med Rifo och Nobel center den 12 december ett seminarium med några av årets Nobelpristagare, experter på Nobelpriset och riksdagsledamöter. Seminariet handlade om vad som krävs för att bli en Nobelpristagare och om politikens betydelse för forskningen.

Seminariet har spelats in och kan ses på denna länk!

Program

Inledning: Talman Urban Ahlin

Panelsamtal under ledning av moderatorerna Anna Sjöström Douagi,  programchef Nobel Center och Gustav Källstrand, förste intendent Nobel Center, Nobelexpert.

 • Nobelpristagare i fysik Rainer Weiss, professor emeritus
 • Nobelpristagare i fysik Barry C. Barish, professor emeritus
 • Nobelpristagare i kemi Jacques Dubochet, hedersprofessor
 • Kungliga Vetenskapsakademins ständige sekreterare Göran K. Hansson
 • Lena Hallengren (S)
 • Betty Malmberg (M)

Avslutning: Thomas Strand, ordförande Rifo

Nyhetsbrev november 2017

Rifos styrelse har haft möte och beslutat om vårens kommande aktiviteter. Nedan finns en sammanställning med datum och teman för seminarier,

Nätverksprogrammet
Under hösten har även genomförts en ytterligare genomgång av Nätverksprogrammet med Sveriges unga akademi. Syftet med nätverksprogrammet är att ge en ömsesidig inblick i en forskares respektive riksdagsledamots vardag, för att skapa en ökad förståelse mellan riksdagsledamöter och forskarsamhället. Under åren har närmare 40 riksdagsledamöter nätverkat med motsvarande antal forskare, med goda erfarenheter. Motsvarande program finns vid flera parlament runt om i världen bl.a. Europaparlamentet, Storbritannien och Frankrike. 2017 års program samlar åtta par av riksdagsledamöter och forskare som träffades den 25-26 oktober i riksdagshuset. Under december-februari besöker riksdagsledamöterna sin respektive forskare i dennes miljö. Därefter sker en avslutande återsamling i riksdagshuset i mars. Läs mer om Nätverksprogrammet! http://rifo.se.space2u.com/?page_id=106

Nobel 2017
Den 22 november gavs den årliga populärvetenskapliga presentationen av nobelprisen. Företrädare för de olika prisförsamlingarna gav upplysande och engagerande presentationer. I år lockade seminariet närmare 100 besökare. Rifos medlemmar ges dessutom i år en extra möjlighet att ta del av nobelpristagarnas erfarenheter. Rifo och Nobel Center har bistått i planeringen av ett seminarium som talmannen inbjuder till den 12 december. Inbjudan kommer inom kort till Rifos medlemmar.

Agenda för hälsa och välstånd – status 2017
Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till seminariet den 29 november kl. 13 där frågor tas upp om förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation, om hur vi kan dra mer nytta av forskning och innovation i vården och hälsodata och användning av ny teknik. Läs mer här: http://rifo.se.space2u.com/?page_id=1741

Seminarier våren 2018
Nedan följer en sammanställning av planerade seminarier under våren 2018. Vi håller på att arbeta med detaljer i planeringen och återkommer med inbjudan.

 • 24 jan kl. 12. Lunchseminarium i samarbete med Riksbankens jubileumsfond tema Samhällets kunskapsförsörjning
 • 7 feb Rifo styrelsemöte
 • 14 feb kl. 16:30 Seminarium ” Faktaresistens, fördomar och falska nyheter – forskning och folkbildning tar fajten”, Rifo i samarbete med Vetenskap & Allmänhet samt Studieförbunden.
 • 8 mars kl. 12, Lunchseminarium ”Klarar vi livsmedelsförsörjningen vid en kris? Sveriges civila beredskap”
 • 21 mars kl. 16.30, Årsmöte Rifo
 • 21 mars kl. 17 Rifo-sem tema Effekter av forskningspolitiska propositioner
 • 11 april Lunchseminarium i samarbete med Riksbankens jubileumsfond
 • 28 maj Seminarium i samarbete med IVA Nord i Luleå

Medlemsavgift 2017 – bankgironummer och swish
Årets slut närmar sig och styrelsen hoppas att medlemmarna varit nöjda med årets verksamhet. Det är också ett tillfälle att påminna er om möjligheten att bidra med en medlemsavgift för 2017. Genom medlemskap i Rifo erbjuds ett stort utbud av intressanta seminarier kring aktuella forskningsfrågor, tillfällen ges till stimulerande möten med nätverket m.m. Du får löpande inbjudningar och annan information per e-post. Rifos årsmöte har tidigare beslutat att medlemsavgiften ska vara frivillig. En frivillig medlemsavgift kan sättas in på bankgiro 810-9720 eller skickas per Swish till 070-631 2603, ange namn. Ett riktvärde för medlemsavgift är 100-200 kr, men nivån är frivillig.

Nobelprisen 2017

Datum: 22 november 2017, 17.00—18.30
Lokal: Förstakammarsalen, Riksdagen, entré Riksplan

nobel2012Välkommen till populärvetenskapliga presentationer av 2017 års Nobelpris i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Ledamöter Nobelkommittéerna och Ekonomipriskommittén berättar om den forskning som belönats.

Läs mer om inbjudan och program!

Agenda för hälsa och välstånd – status 2017

Datum: Onsdagen 29 november kl. 13.00-14.15 (Lunchsmörgås + kaffe serveras från kl. 12.30)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Här finns dokumentation från seminariet!

Välkommen till ett seminarium där Rifo tillsammans med Forska!Sverige presenterar och diskuterar åtgärdsförslag för att förbättra förutsättningarna för att stärka och dra större nytta av medicinsk forskning.

Vid seminariet kommer bland annat följande frågor att tas upp:

 • Ger regeringens arbete med att verkställa forskningspropositionen tillräckliga förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation?
 • Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården, i syfte att hantera vårdkostnader och öka kvaliteten?
 • Hälsodata och användning av ny teknik – är vi på rätt väg inom vård och life science?
 • Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

Vid seminariet medverkar ledande professorer inom medicinsk forskning samt ledare inom vård och näringsliv. Riksdagsledamöter från berörda utskott diskuterar i en efterföljande panel.

Läs mer om inbjudan och program!