Näringslivssamverkan och prestationsbaserad resurstilldelning inom universitetsvärlden – framgångsrecept eller fälla?

Datum: onsdagen 16 januari kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30) Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan

Är det viktigt eller vanskligt att lärosäten samarbetar nära med näringslivet? Sker sådan samverkan i tillräckligt stor utsträckning? Är det riktigt eller orimligt att forskningsanslag fördelas utifrån antalet publiceringar och andra mätbara prestationer? Åsikterna i dessa forskningspolitiska frågor är ofta lika starka som kunskapsunderlaget begränsat.

Välkommen till en kunskapslunch i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond där dessa frågor diskuteras. Forskarna har undersökt vad som faktiskt sker när universitet och företag samverkar och presentationsbaserad resurstilldelning tillämpas och redogör för sina resultat och lärdomar.

Medverkande:

 • Maureen McKelvey, professor i industriell ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
 • Anders Broström, docent i innovation och entreprenörskap vid KTH

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 14 januari till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Möt 2018 års Nobelpristagare

Datum: tisdag 11 dec kl. 13.30-14.30 (kaffe och kaka serveras efter seminariet i SBB)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan (från Norrbro)

Välkommen till en sammankomst där två av årets nobelpristagare delar med sig av sin forskning och sina erfarenheter.

headshotArnoldFrances Arnold Nobelpristagare i kemi 2018, belönas för sina upptäckter av riktad evolution av enzymer. Dessa enzymer kan användas för att tillverka allt från biobränsle till läkemedel. Frances Arnold är innehavare av Linus Pauling Professor of Chemical Engineering, Bioengineering and Biochemistry vid California Institute of Technology

 

Tasuku_HonjoTasuku Honjo Nobelpristagare i medicin 2018, belönas för sina upptäckter kring hur cancer kan behandlas genom att hämma immunförsvarets bromsar. Tasuku Honjo är professor i immunologi och verksam vid Kyoto universitet.

 

 

Program:

 • Talman Andreas Norlén öppnar och inleder seminariet
 • Kortare anföranden av Frances Arnold och Tasuku Honjo kring deras upptäckter
 • Frågestund med riksdagsledamöter. Betty Malmberg, Rifos ordförande inleder
 • Moderator: Anna Sjöström Douagi, programchef Nobel center

Efter seminariet inbjuds deltagarna till kaffe och riksdagskaka i Sammanbindningsbanan.

Seminariet anordnas av Rifo i samarbete med Nobel center.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Observera att detta alltid tar tid så du bör komma i god tid, helst kl. 13.15.

Anmälan senast den 7 december till Rifos kansli: lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkommen

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Nobelprisen 2018 i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Ekonomipriset

Datum: 21 november 2018, kl. 17.00-18.30
Lokal: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Välkommen till populärvetenskapliga presentationer av 2018 års Nobelpris i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Ledamöter från de prisutdelande institutionerna berättar om den forskning som belönats.

Program:

 • Välkomna! Betty Malmberg, Ordförande Rifo
 • Introduktion, Göran K. Hansson, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
 • Nobelpriset i fysik: Med ljus som verktyg, Mats Larsson, Nobelkommittén för fysik vid Kungl. Vetenskapsakademien
 • Nobelpriset i kemi: Att bemästra evolutionens kraft, Pernilla Wittung-Stafshede, ledamot vid Kungl. Vetenskapsakademien
 • Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne: Innovation, klimat och ekonomi i växelverkan, John Hassler, Ekonomipriskommittén vid Kungl. Vetenskapsakademien
 • Nobelpriset i fysiologi eller medicin: Cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer, Olle Kämpe, Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet

Efter seminariet bjuds du på mingel med förtäring i sammanbindningsbanan.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Anmälan senast 19 november till lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkommen

Betty Malmberg
ordf Rifo

 

 

Internationella forskningspolitiska trender och deras betydelse för Sverige

Datum: onsdagen 28 november kl. 12.00-13.00 (lunchsmörgås serveras från kl. 11.30)
Plats: Mittpoolen, Riksdagshuset, Entré Riksplan

 • Vad säger kampen kring Open Access om hur universitetsfältet styrs och fungerar?
 • Hur påverkar internationella rankningar statens möjlighet att skapa ett hållbart forskningssystem?

Det är några frågeställningar som står i fokus för ett lunchseminarium som Rifo i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond (RJ) inbjuder dig till. Läs mer om program och inbjudan.

Ny ordförande och styrelse i Rifo

Med anledning av utfallet av höstens riksdagsval hölls ett extra årsmöte den 24 okt där  fyllnadsval gjordes till Rifos styrelse. Till ny ordförande valdes Betty Malmberg, (M). Därutöver gjordes följande fyllnadsval till styrelsen:

Ordinarie riksdagsledamöter:
Gunilla Svantorp, (S)
Robert Stenkvist, (SD)
Fredrik Christensson, (C)
Ilona Szatmari Waldau, (V)
Pia Steensland, (KD)
Lina Nordquist, (L)
Anna Sibinska, (MP)

Ersättare riksdagsledamöter:
Erik Bengtzboe, (M)
Jörgen Grubb, (SD)
Ulrika Heie, (C)
Ingemar Kihlström, (KD)
Helena Gellerman, (L)
Maria Gardfjell, (MP)

Styrelsens sammansättning i sin helhet. Årsmötet riktade ett varmt tack till avgående ledamöter och uppmärksammade särskilt Finn Bengtsson, (M), som verkat i styrelsen i mer än tio år samt givetvis Thomas Strand som engagerat och målmedvetet lett Rifo och styrelsearbetet sedan 2014.

 

Agenda för hälsa och välstånd – status 2018

Datum : onsdagen 14 november, kl.13.00 – 14.15 (kaffe och lunchsmörgås från kl.12.30)
Plats: Förstakammarsalen,  Riksdagshuset, entré Riksplan

Välkommen till ett seminarium där Rifo tillsammans med Forska!Sverige presenterar och diskuterar åtgärdsförslag för att förbättra förutsättningarna för att stärka och dra större nytta av medicinsk forskning.

Vid seminariet kommer bland annat följande frågor att tas upp:

 • Ger regeringens arbete tillräckliga förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation?
 • Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården?
 • Hälsodata och användning av ny teknik – är vi på rätt väg inom vård och life science?
 • Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

Vid seminariet medverkar ledande professorer inom medicinsk forskning samt ledare inom vård och näringsliv. Riksdagsledamöter från berörda utskott diskuterar i en efterföljande panel.

Läs mer om inbjudan och program!

Kallelse till extra årsmöte

Datum: Onsdag 24 oktober kl. 12.30
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Samtliga medlemmar inbjuds till extra årsmöte. Bakgrunden till ett extra årsmöte är att flera riksdagsledamöter i Rifos styrelse lämnat riksdagen i samband med valet.

Tidigare har Rifos stadgar ändrats för att möjliggöra ett snabbare skifte av riksdagsledamöter i styrelsen och möjligheten finns nu att via ett extra årsmöte göra fyllnadsval till styrelsen. Styrelsen har i enlighet med § 8 i Rifos stadgar beslutat att kalla till ett extra årsmöte. Vid årsmötet ska fyllnadsval göras till platserna för riksdagsledamöter. Samtliga ledamöter (forskare) från akademierna sitter fortsatt kvar.

Processen att utse nya ledamöter för partierna är att gruppledarna för samtliga partier inbjudits att nominera en ordinarie och en suppleant till styrelsen. Praxis är att en ny ordförande hämtas ur regeringskonstellationen. Styrelsen har beslutat att Rifos arbetsutskott ska ta ställning till nomineringarna och lämna ett förslag till ny ordförande vid årsmötet.

Välkommen med din anmälan till extra årsmöte senast den 23 oktober till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Med vänlig hälsning

Thomas Strand
Ordförande Rifo

Väljarna, partierna, medierna i valet 2018 – ny forskning

Datum: Onsdagen den 24 okt kl. 13.00-14.00
Plats: Förstakammarsalen, entré Riksplan

Välkommen till ett seminarium där färska forskningsresultat presenteras från 2018 års valrörelse. Efter en valrörelse fylld av motstridiga påståenden och yviga tolkningar från politiker, journalister, påverkare och andra typer av opinionsbildare behövs forskningens röst. Vilka lärdomar finns att dra? Vad var speciellt med årets kampanjer? Hur såg mediebevakningen ut? Vad hände med blockpolitiken?

I samband med 2018 års val har ett unikt forskningssamarbete pågått (Snabbtänkt) där över 80 ledande forskare analyserat och reflekterat valet och valrörelsen. De har fokuserat på partier, politiska frågor, valkampanjen, nyhetsmedier, väljare, sociala medier, visuell kommunikation och populär kommunikation.

Vid seminariet medverkar Lars Nord, professor i politisk kommunikation Ingela Wadbring, professor i journalistik och Marie Grusell, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, samtliga verksamma vid Demicom vid Mittuniversitetet.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar och väskkontroll). Detta tar alltid lite tid så det är bra om du kommer i god tid.

Välkommen med din anmälan senast den 22 oktober till lars.j.eriksson@riksdagen.se

Frågor om seminariet? Kontakta Lars Eriksson, Rifos kansli, 070-631 26 03

Välkommen!

Thomas Strand
Ordförande Rifo

Nyhetsbrev juni 2018

Kulturarv – vems är det?
Den 14 juni samlades ett 50-tal åhörare i Nubiska rummet för att ta del av fyra föredrag kring temat Kulturarv – vems är det? Vid seminariet medverkade Hans Ruin, professor i filosofi, Johan Hegardt, docent i arkeologi, Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi och Peter Aronsson, professor i historia och rektor vid Linnéuniversitetet, vilka alla verkat inom ramen för RJ-programmet ”Tid, minne, representation: Om historiemedvetandets förvandlingar”. Olof Lavesson (M), ordf kulturutskottet och Ida Karkiainen (S), ledamot i kulturutskottet gav varsina reflektioner över temat och vad som anförts. Om du önskar ta del av forskningen finns delar av den presenterad på www.histcon.se .

Innovation i norr – forskning inom rymd, gruva, artificiell intelligens och datacenter
I slutet av maj arrangerade Rifo i samarbete med IVA Nord och Luleå tekniska universitet ett seminarium där några av LTUs forskningsområden presenterades. Seminariet hölls i det magnifika Vetenskapens Hus som ligger mitt i Luleå, öppet för alla intresserade. Erik Höglund, prorektor vid LTU och ordförande i IVA Nord väölkomnade till seminariet. Tor Björn Minde, VD ö för RISE SICS North talade tala om möjligheterna med tillämpad AI och behovet av insikt i vad vi gör och vill göra inom industriell AI. Reza Emami, professor i rymdtekniska system, tecknade en bild över Space 2.0.

Conny Hökfors och Marita Holst från LTU Business/LTU presenterade arbetet kring näringslivssamverkan. Seminariet avslutades med ett panelsamtal mellan Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn och Thomas Strand, Rifos ordförande. Tidigare under dagen träffade en delegation från Rifos styrelse olika företrädare för LTU och fick en rundvandring på campus.

Ett kortare referat finns att läsa här: https://www.ltu.se/ltu/media/news/Valbesokt-seminarium-om-innovationer-i-norr-1.177362

 #Hur vet du det?
Rifo medverkar i kampanjen #Hur vet du det? I kampanjen deltar ett 80-tal organisationer som vill öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Bland deltagarna finns företrädare för fackförbund, forskningsfinansiärer, föreningar, företag, myndigheter, universitet och högskolor. Med frågan Hur vet du det? Är avsikten att ge vetenskaplig kunskap ett större utrymme i politiken, i samhällsdebatten och i samtal oss människor emellan. Läs mer: https://hurvetdudet.nu/

Höstens aktiviteter
Vi ser alla med spänning fram emot den 9 september och utfallet av riksdagsvalet. Detta påverkar givetvis även Rifos verksamhet och till en början blir det ett uppehåll med aktiviteter. Styrelsen har ett sammanträde den 20 september då höstens verksamhet kommer att beslutas. Redan nu vet vi några aktiviteter som kommer till stånd.

 • 24 okt kl. 13 hålls ett Rifo-seminarium på temat Väljarna, partierna, medierna i valet 2018 – ny forskning. Lars Nord, professor i politisk kommunikation och centrumledare för DEMICOM vid Mittuniversitetet medverkar med ytterligare forskare. Rifo har gjort motsvarande seminarium 2010 och 2014 där forskare belyser det mediala perspektivet på valet, tryckt, TV, radio och sociala medier, hur valrörelsen har bedrivits och vad som präglat den. Vi återkommer med program.
 • 14 nov kl. 13 planerar Rifo tillsammans med Forska!Sverige för ett seminarium som presenterar och diskuterar åtgärdsförslag för att förbättra förutsättningarna för att stärka och dra större nytta av medicinsk forskning.
 • 21 nov kl. 17 Nobelprisen 2018. Rifo har tillsammans med KVA sedan många år erbjudit ett uppskattat populärvetenskapligt där nobelprisen för medicin, fysik, kemi och ekonomi presenterats. Så även i år, så boka den 21 nov.

Därutöver pågår planering för fortsatta seminarier mellan Rifo och Riksbankens jubileumsfond, mellan Rifo och IVA, ett seminarium som uppmärksammar hur äldre akademikers och forskares kompetens bättre kan tas till vara efter pensionsåldern. Vidare finns planer på ett seminarium om nyttan med grundforskning samt ett seminarium om elsystemets infrastruktur. Vidare finns ambitionen att tillsammans med Nobel center uppmärksamma forskning som belönats med nobelpris. Det framgångsrika samarbetet med Sveriges unga akademi kring nätverkande mellan riksdagsledamöter och forskare fortsätter under hösten med en ny inbjudan. Rifo planerar även för särskilda insatser för att möta de nya ledamöter som kommer till riksdagen i höst. Vi har således redan en fullmatad portfölj och vi återkommer med inbjudningar per e-post.

Följ Rifos verksamhet
På Rifos webbplats hittar du alltid senast gällande information kring verksamheten. Du är också välkommen att följa Rifo på facebook för löpande uppdateringar och tips.

Rifos medlemmar tillönskas en skön sommar och på återseende i höst!

sommar

GDPR

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen GDPR som börjat gälla från och med idag, den 25 maj vill vi informera om att föreningen Rifo sparar personuppgifter som är relevanta och begränsade till det ändamål de har samlats in för. Vi i delar inte den informationen med andra.