Rifo 50 år!

Mycket har hänt sedan Rifo, Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare, bildades i februari 1959. Vår Riksdag har fått fler partier, vi har fått fler utskott men färre kammare. Forskningsfrågorna hanteras på ett annorlunda sätt än 1959, då fanns t ex inga forskningspropositioner, nu kommer de vart fjärde år. De politiska villkoren för riksdagsledamöter har förändrats avsevärt och ger möjligheter till helt andra och bättre arbetsförhållanden. Riksdagsstyrelsens intresse för att forskningen ska utgöra en del av riksdagsarbetets vardag har fått vida konsekvenser för Rifo. Med den nya tekniken genom Internet har kunskapsförsörjningen effektiviserats och alla har i princip tillgång till kunskapen, naturligtvis beroende av den egna förmågan att söka kunskaper. Denna utveckling har sällan gjort det enklare för den enskilde att bilda sig en uppfattning om de bredare perspektiven. För det behövs fortfarande mötesplatser där forskare och politiker med olika perspektiv kan reflektera, analysera, tolka och sammanställa för att möta viktiga frågor om konsekvenser, hinder och möjligheter inför framtidens utmaningar.

Mot bakgrund av 50-årsjubileet beslutade Rifos styrelse att låta ta fram en jubileumsskrift för att belysa sällskapets verksamhet hittills och i framtiden. Boken presenterades vid Jubileumsseminariet den 18 februari 2009 i riksdagens förstakammarsal. Redaktör för skriften har varit Bengt-Arne Vedin, professor emeritus och tidigare ledamot av Rifos styrelse.

Välkommen att läsa boken genom att klicka på länken nedan.

Broar mellan politiker och forskare -Rifo 50 år. En jubileumsskrift om Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare

Det är också möjligt att beställa boken genom att kontakta Rifos kansli.