Program 2009

Under 2009 arrangerade Rifo själva eller i samarbete följande arrangemang:

 • Jubileumsseminarium Rifo 50 år, 18 feb
 • Klimatfrågan på bordet, 18 feb
 • Rifos årsmöte, 18 mars
 • Framtida utmaningar inom energiområdet, 18 mars
 • Zoonoser – framtidens farligaste sjukdomar?, 25 mars
 • Sciencewise – nya vägar för dialog mellan politiker, forskare och allmänhet, 15 april
 • Den livsfarliga fetman, 22 april
 • KVA-seminarium, tema Pseudovetenskap, 5 maj
 • Ett växande Europa, 20 maj
 • Musikens positiva betydelse för hjärnan – kultur och hälsa, 10 juli
 • Den svenska forskningsparadoxen, 23 sep
 • Finns klimatflyktingar?, 14 okt
 • Genteknikens roll i ett förändrat klimat, 21 okt
 • Sol, vind och vatten – möjligheter till tillväxt inom energiområdet, 21 okt
 • 2009 års Nobelpris i fysik och kemi samt Ekonomipriset – i samhällets tjänst – populärvetenskapliga presentationer, 4 nov
 • Trafficking – vad ger lagstiftningen för skydd till offer för människohandel?, 4 nov
 • Ekologiskt jordbruk – ett steg på vägen mot ett hållbart jordbruk?, 2 dec
 • Möte med 2009 års Nobelpristagare i medicin – Jack W. Szostak, 9 dec
 • Möt Christer Fuglesang, 14 dec