Program 2008

Under 2008 arrangerade Rifo själva eller i samarbete följande arrangemang:

 • Forskningspolitisk diskussion,  23 jan
 • Rymden – En del av lösningen, 12 mars
 • Shopping – vår tids religion, 13 mars
 • Stamceller – en viktig råvara i framtidens forskning, 2 apr
 • Natur, plånbok och människa i balans – nya argument och idéer för framtidens politik, 21 maj
 • Vargen – hot eller tillgång?, 14 maj
 • Hur påverkas politiker av forskningsrön?, 4 juni
 • Fetma – arv, miljö & samhälle, 22 okt
 • Djurförsök i forskning – är det OK? 15 okt
 • Havet i vår tjänst – har vi råd att förlora det? 29 okt
 • Cancerns gåta – var står forskningen och vården? 12 nov
 • Hotbilder och hjärnspöken – om terrorismens hot mot demokratin, 26 nov
 • Möte med 2008 års Nobelpristagare i kemi – Roger Y. Tsien, 11 dec
 • Kultur och Hälsa – behovet av forskning kring hälsoeffekter av kulturella aktiviteter, 11 dec